Marc Chagall, de aandachtige dromer

13 oktober 2018 - 20 januari 2019

Wereld van wonderen, visioenen en dromen
Marc Chagall (1887-1985) is de kunstgeschiedenis ingegaan als schilderende dromer. In zijn kleurrijke werken lijken de wetten van de zwaartekracht en logica te zijn opgeheven. Er is nauwelijks een kunstenaar te vinden die, zoals Chagall, de werkelijkheid in een romantische droomwereld weet te veranderen waarin hij mensen en fabelwezens samen door beeldruimtes laat zweven.
De tentoonstelling gaat diep in op Marc Chagalls fantastische droomwereld aan de hand van meer dan 120 kleurrijke schilderijen, tekeningen en grafieken, waaronder werken die in bruikleen zijn gegeven door het Centre Pompidou in Parijs en het Ikonen-Museum Recklinghausen. Er zijn talrijke zelden getoonde werken te zien uit particulier bezit. Tegelijkertijd probeert de expositie zijn inspiratiebronnen in de reële wereld op het spoor te komen.
Witebsk - Gedroomde Werkelijkheid
Chagall werd in het Wit Russische Witebsk geboren en groeide in een Joods shtetl op. Een groot aantal van de thema´s in zijn werk vinden hun oorsprong in deze tijd. Ook zijn Jiddische moedertaal, met haar speelse beeldspraak en zegswijzen, vormt vaak de oorsprong voor zijn ‘bovennatuurlijke’ kunst met haar vliegende boeren en liefdesparen.

De Bijbel dromen
In Chagalls werken is er geen grens die het religieuze en wereldlijke scheidt. De kunstenaar groeide op in de traditie van het Chassidisme, een ultraorthodoxe joodse beweging. Volgens het  Chassidisme is er niets waar God niet bij betrokken is. De tentoongestelde werken laten zien hoe vanzelfsprekend en virtuoos Chagall de menselijkheid van de Bijbelverhalen en het wonderbaarlijke van het dagelijkse leven met elkaar heeft verweven.

Parijs, zijn tweede thuis
In 1922 verliet Chagall Rusland en koos Frankrijk als zijn tweede vaderland waar hij de rest van zijn leven zou doorbrengen. ‘Het land dat de wortels van mijn kunst heeft gevoed, was Witebsk, maar zoals een boom niet kan leven zonder water, kan mijn kunst niet leven zonder Parijs', verklaarde hij. In Frankrijk ontdekte de kunstenaar een nieuwe wereld van motieven, die hij met dezelfde sprookjesachtige en fantasievolle beeldlogica behandelde. ‘Ik ben een schilder die onbewust bewust is.’ Aan de hand van dit kunstzinnige devies van Chagall behandelt de tentoonstelling de talloze kleurrijke meesterwerken.
 
Marc Chagall, Bruid met twee gezichten, 1927 © VG Bild-Kunst, Bonn 2018