Georges Braque – Die Druckgrafik

‘Een beeld is pas klaar als het oorspronkelijke idee is weggewerkt. Ik weet van tevoren nooit hoe het beeld waar ik mee begin, zal worden. Het is elke keer weer een avontuur. Er is wel een eerste idee, maar dat dient slechts als uitgangspunt. Daarvan moet zo weinig mogelijk overblijven. Dat idee is maar half levend. Als het beeld zelf tot leven komt, moet het idee verdwijnen. Het idee is als de stellage bij het van-stapel-lopen van een schip. Zodra het schip in de vaart is genomen, is de stellage overbodig. Het zou geen gezicht zijn als het timmermanswerk nog aan het schip hing!’ George Braque

 

Begin maart 2004 gaf de Sparkasse Münsterland Ost 208 werken van George Braque aan het museum in bruikleen. Tussen Braque en Pablo Picasso bestond een intensieve uitwisseling van artistieke ideeën. Tussen 1907 en 1914 ontwikkelden de beide bevriende kunstenaars gemeenschappelijk het Kubisme.
De collectie geeft een representatief  beeld van het gehele grafische werk van Braque van 1926 tot zijn sterfjaar 1963. De collectie onderscheidt zich door een veelheid aan unicaten en beperkte oplages van de kunstenaar en lijkt door zijn studio karakter op de collectie van de Picasso lithografieën. De lithografieën van Braque zijn echter in tegenstelling tot die van Picasso, over het algemeen in kleur. Vijf zeer zeldzame keramische werken en reliëfs maken de collectie compleet.

Teekanne und Zitrone, 1949, Farblithographie
Der Vogel im Blattwerk, Vogel XIV, 1952, Farblithographie